IEDEREEN HOORT ERBIJ. VERSCHILLEN MOET JE VIEREN.

Het is een programma geworden die een heldere inkijk geeft in de toekomst. ‘Met dit programma zetten we lijnen uit die voor onze gemeenschap nieuwe rijkdom doet creëren. Waar gemeenschappelijke ruimtes weer worden benut voor de menselijke maat. Voor ontmoeting, spel, beweging en groen. Waar een sociale basis bijdraagt aan gelijke kansen voor jong en oud. En mensen gezamenlijk tot oplossingen voor de klimaatcrisis komen, zonder elkaar uit het oog te verliezen.’ aldus Merlijn de Jonghe.

Die blik op de toekomst is belangrijk. We hebben met z’n allen meegemaakt hoe een land tot stilstand kan komen, zonder helder perspectief. Een stip op de horizon biedt de mogelijkheid om met vertrouwen en samenwerking ergens naartoe te werken. Dit verkiezingsprogramma geeft die richting en biedt de kansen die het mogelijk maken om stappen vooruit te zetten. 

De komende vier jaar zullen wij hier duidelijk op inzetten. Met een nieuw team gaan we aan de slag om nieuwe gemeenschappelijke waarde zoveel mogelijk te laten floreren in onze gemeente.  Met veel respect en vertrouwen voor de inwoners van Duiven, Groessen en Loo. 

IEDEREEN EEN GOED HUIS. ALLE HUIZEN GROEN.