Achterbanvergaderingen GroenLinks

Elke Raads- of Politieke avond wordt door de fractie van GroenLinks voorbereid tijdens een fractie­vergadering (of achterbanvergadering). Daarbij is er altijd ruimte voor uw mening. Zodat uw inbreng ook direct gehoord en meegenomen kan worden in het stand­punt dat GroenLinks inbrengt in de Raadsavonden en Politieke avonden.

Bij de achterbanvergadering voor een Politieke Avond is er een uur de tijd voor belangstellenden. Normaal gesproken hoeft u zich hiervoor niet aan te melden, maar kunt gewoon binnenlopen. Vanwege Corona kan het zijn dat we digitaal gaan vergaderen. Meld je dan aan via mail: m.dejonghe@duiven.nl, dan laten we je weten hoe of wat.

Bij de achterbanvergadering voor een Raadsavond is er ook een uur de tijd voor belang­stellenden. Hierbij vinden wij het wel prettig als u zich tevoren aanmeldt. Dat kan bij de fractievoorzitter Merlijn de Jonghe, bij voorkeur per e-mail m.dejonghe@duiven.nl, of via 06-1175 2631. Ook hier geldt dat we vanwege Corona mogelijk digitaal vergaderen.

Op de iBabs-vergaderkalender kunt u zien welke onderwerpen op de agenda staan: www.ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Duiven

Politieke avond
Op de Politieke Avond gaat het om beeldvorming (informatie delen) aan de Ronde Tafels, aan de Debattafels gaat het om oordeelsvorming (discussie voeren). Zowel bij de Ronde Tafels als bij de Debattafels mag u aanschuiven en meepraten. Per tafel wordt één onder­werp besproken, er zijn tegelijkertijd meerdere tafels over verschillende onder­werpen.

Raadsavond
Tijdens de Raadsavond worden onderwerpen verder besproken in de gemeenteraad en worden de politieke besluiten genomen.

Voor meer informatie over Raads- en Politieke avonden zie: www.duiven.nl/meedoen