Veilig en comfortabel op weg

Fiets en voetganger staan centraal voor lokaal vervoer. Voor het autoverkeer hoort daarbij maximaal 30 km/u in de bebouwde kom, zeker daar waar geen vrij liggende fiets- en/of voetpaden zijn, zoals Eltensestraat, van Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat en Visserlaan.

Binnen Duiven staat de langzame verkeersdeelnemer centraal; het gebruik van de fiets voor lokaal vervoer kan en moet verder omhoog. Voetgangers en mensen met een scootmobiel moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor is nodig dat de voorzieningen (nog) beter worden, zoals slimme doorsteekjes, gevaarlijke paaltjes weg, (school)routes veiliger maken, brommers en scooters op de weg, stallingen uitbreiden, oplaad mogelijkheden voor e-bikes en vooral een glad wegdek.

Gevaarlijke plekken, zoals de kruisingen van de doorfiets­route Vlielandlaan, Kastanjelaan en Rijksweg, worden overzichtelijker en veiliger ingericht. Dynamisch waarschuwingssysteem voor automobilisten op ooghoogte kunnen hieraan bijdragen en het snoeien van hagen/heggen bevordert het zicht. Voor de oversteek op de Oostsingel wordt in overleg met de Provincie een structurele en aanvaardbare oplossing gevonden en uitgevoerd.

In de vrijwel de gehele bebouwde kom is een maximum snel­heid van 30 km/u het meest veilig, zeker daar waar geen vrijliggend fietspad is. Bij herinrichting wegen met gevaarlijke situaties is dit een kans om deze aan te passen.

In het buitengebied en op de dijken wordt het autoverkeer beperkt of onaantrekkelijk gemaakt. We gaan voor zo weinig mogelijk straatverlichting in dit gebied en voor fiets­routes met natuurvriendelijke (dynamische) verlichting van de juiste kleur (amber) zonder strooilicht.

Voor mobiliteit van en naar Duiven blijft wat ons betreft de dienstregeling van het open­baar vervoer (trein/bus) op peil. Aanvullend personenvervoer naar- en tussen de dorpen  is gebruiksvriendelijk, duur­zaam en betaalbaar. Nieuwe vormen van slim personenvervoer op maat krijgen een kans. Initiatieven voor het delen van auto’s (auto-maatje) en voor laadpalen worden gestimuleerd.