Goede en betaalbare zorg

De gemeente zorgt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid dat er voor iedereen betaalbare (thuis)zorg is. De zorgverleners krijgen het landelijk geadviseerde tarief, er worden geen alfahulpen ingezet (zzp’ers in de thuiszorg) en de eigen bijdrage wordt gemaximeerd.

Het Goed voor Elkaar team heeft een eigen budget, waarmee vanuit vertrouwen passende voor­zieningen kunnen worden geregeld. Regels en administratie worden zo veel mogelijk beperkt. Aanvragers van welzijns- en zorgvoorzieningen worden geholpen met onafhankelijke cliëntondersteuning

Mantelzorg overkomt je, is liefdewerk, maar kan ook zwaar zijn. De gemeente onder­steunt mantelzorgers bij het aanvragen van extra hulp en bij het regelen van mantelzorgvakanties. Het mantelzorgcompliment krijgt een ruimere invulling die meer inspeelt op de per­soonlijke behoefte van de mantelzorger.

Ook eenzaamheid van met name ouderen moet als serieus probleem worden onder­kend, waarvoor ook ondersteuning nodig kan zijn.