Energieneutraal

Energieneutraal Duiven

Uiterlijk 2035 is Duiven energieneutraal door het gebruik van schone energie, energieneutrale nieuwbouw en het omvormen van bestaande gebouwen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld.

De gemeente stimuleert en faciliteert alle vormen van regionaal opgewekte fossielvrije energie. Dit is nodig om een bijdrage te leveren aan het akkoord van Parijs en Bonn en daarmee de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen. Hiertoe heeft Duiven ook het Gelders Energie Akkoord getekend en dat schept verplichtingen.

Met woningcorporaties maakt de gemeente afspraken om geleidelijk alle wijken energieneutraal te maken, zodat aardgas overbodig wordt. Dat kan alleen maar onder betrokkenheid van de bedrijven en bewoners zelf. Eigen initiatief wordt dan ook beloond.

Voor huizenbezitters moeten leen-mogelijkheden maximaal zijn om energiemaatregelen te nemen. Bemiddeling naar landelijke regelingen is ook een taak voor de gemeente.

De gemeente omarmt innovatieve vormen van schone energieopwekking in plaats van dit tegen te werken.

Voor bedrijven geldt al de verplichting om die energiemaatregelen die snel terug te verdienen zijn; de gemeente dient dat te handhaven.

Regionaal helpt steun voor duurzaam doelgroepenvervoer, duurzaam aanbesteden en gezamenlijk inkopen van 100% fossielvrije, lokaal geproduceerde energie.