Reactie op Voorjaarsnota

Op 3 juli heeft Chris Baltjes de reactie van GroenLinks op de voorjaarsnota van de gemeente Duiven uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen.

GroenLinks is met de eerste voorjaarsnota in deze raad content en hoopt natuurlijk enige invloed te kunnen uitoefenen op de te maken keuzes die in de meerjarenbegroting dit najaar volgen.

De voorjaarsnota sluit aan op het coalitieakkoord. Daarin mist GroenLinks helaas een visie: een soort van stip op de horizon; wat wil het College bereiken, wat voor gemeente wil Duiven zijn.

Voor de volledige tekst van de algemene beschouwing van GroenLinks klik op de knop Meer lezen.