Iedereen hoort erbij, verschillen moet je vieren!

Voor sommige kinderen is het erg moeilijk om zelfstandig naar een centrale opstapplek te gaan. Dit kan gebeuren door leer- of ontwikkelproblemen. Kinderen zijn dan gebaat bij zo min mogelijk prikkels. Een wandeling of fietstocht naar een opstapplaats, een busje die later komt dan verwacht kan dan zoveel energie vragen, waardoor ze de rest van de dag bijna niet meer doorkomen. Daarom zorgen we er in Nederland voor dat deze kinderen thuis worden opgehaald en met zo min mogelijk prikkels naar school gebracht worden.

Er zijn ook kinderen die om religieuze redenen naar een school buiten de woonplaats gaan, naar een speciale taalschool of met lichte ontwikkelproblemen op een andere school zitten. Zij kunnen vaak prima naar een centrale opstapplek toe en kunnen er sommige kinderen kunnen er zelfs baat bij hebben om te wennen aan het reguliere openbaar vervoer.

Het college schat in dat 40 van de 120 leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer, van opstapplaatsen gebruik kan maken. Omdat het soms moeilijk in te schatten is of een kind klaar is voor opstapplaatsen, heeft GroenLinks toegevoegd dat kinderen uit het speciaal in geen gebruik hoeven te maken van de opstapplaatsen. Zij worden dus gewoon thuis opgehaald. Alleen als ouders zelf denken dat hun kind baat heeft bij opstapplaatsen, kan dat overlegd worden. Dit voorstel haalde een ruime meerderheid met steun van Lokaal Alternatief, CDA, VVD en DOED.

Verder werden er nog vier voorstellen aangenomen door de gemeenteraad die ervoor zorgen dat de gesprekken tussen ouders, gemeente, zorgverlening en school goed verlopen.

Op dit onderwerp heeft GroenLinks goed samen kunnen werken in de gemeenteraad. Maar onze sociale voorzieningen staan zwaar onder druk! Onze economie is nog steeds ingericht om mensen zoveel mogelijk in vervuilende industriën te laten werken, terwijl we juist personeel in de zorg, het onderwijs of bij de politie nodig hebben. In Duiven en Westervoort dreigen de zwembaden te sluiten, zorg kan vaak niet verleend worden vanwege wachtlijsten, alleen de kleine kwaaltjes worden nog verholpen omdat daar het grote geld verdiend kan worden. Dit is het effect van de vermarkting van onze publieke voorzieningen. Laat daarom van je horen! Zet je in voor de samenleving, STEM en kijk verder dan de waan van de dag! Ons land moet weer dienen voor de mensen in plaats van de groot-industriën en daar hebben we de menselijke maat hard bij nodig.