Sybrand Feenstra

Fractieassistent

Met mijn groene achtergrond en door mijn werkervaring bij verschillende werkvoorzieningschappen, ben ik iemand die balans zoekt tussen de sociale en groene aspecten in de samenleving.

Vanaf 2010 ben ik actief binnen GroenLinks en als fractieassistent binnen de gemeenteraad. Van daaruit draag ik de politieke GroenLinks visie uit. Hierbij zoek ik naar verbinding zowel binnen als buiten de raadszaal, dus ook naar en met de burgers.

Komende jaren zullen de mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet belangrijke veranderingen tot gevolg hebben. Mijn uitdaging is bij te dragen aan die veranderingen, door daaraan fysiek en maatschappelijk kaders aan te stellen. Voor mij ook belangrijk is kansen te benutten die helpen bij het afremmen van negatieve klimaatinvloeden, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een meer ecologische economie.