Chris Baltjes

Fractievoorzitter

Sinds 1989 woon ik met veel plezier in Duiven. In de periode 2006 tot 2014 ben ik raadslid voor GroenLinks in de gemeente Duiven geweest. Vanaf 2014 actief in de wijkraad Duiven zuidoost, waar ik ondermeer een bijdrage heb geleverd aan het oprichten van een buurtpreventieteam en de totstandkoming van een nieuw ontmoetingscentrum in de wijk (Praathuis304).

In het dagelijks leven werk ik als ruimtelijk planner bij Wageningen Universiteit. Binnen mijn werkveld houd ik mij bezig met leefbaarheidvraagstukken, maar ook hoe je burgers kunt betrekken bij (gemeentelijke) planvorming. Belangrijke thema's hierbij zijn: hoe om te gaan met milieu aspecten en de inzet van duurzame energie, maar ook het aantrekkelijker maken van woonkernen en winkelgebieden.

Mijn kernwaarden zijn het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, het respectvol behandelen van de medemens en het beschermen van het milieu in brede zin. Een gezonde mix van deze waarden vind ik bij GroenLinks.