Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

GroenLinks staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid. In een open samenleving mag je zijn wie je bent en mag je je mening geven. We gaan respectvol met elkaar om. Als we als samenleving willen groeien moeten we ons allemaal in elkaar durven in te leven. Er is plaats voor iedereen in deze samenleving.

Artikel 1 van de grondwet is ons uitgangs­punt: geen discriminatie op wat voor manier dan ook. De gemeente is gastvrij, tolerant en koestert diversiteit op alle punten, zoals onder andere geloof en geaardheid. De gemeente geeft inhoud aan het begrip Regenbooggemeente.

Voor mensen met beperking wordt met inbreng van de Gehandicaptenraad Duiven op korte termijn de agenda opgesteld met specifieke doelen over toegankelijkheid van gebouwen en vervoer, en over informatievoorziening en pas­send onderwijs.

Meedoen in de maatschappij is goed voor de eigenwaarde, de persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Dat geldt voor betaald en onbetaald werk. Vanuit het vertrouwen dat iedereen op eigen benen wil staan, helpt de gemeente hen die daar behoefte aan hebben. Voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt wordt werk of arbeidsmatige dagbesteding regionaal georganiseerd. Bij de overgang van de sociale werkvoorziening van Presikhaaf Bedrijven naar Werkbedrijf Arnhem (Scalabor) staat voor GroenLinks het belang van alle werknemers voorop. Bij aanbeste­dingen zet Duiven volop in op Social Return: het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en geeft daarbij zelf het goede voor­beeld.

Statushouders en vluchtelingen krijgen een warm welkom en volop de mogelijkheid om zo snel mogelijk hun talenten voor onze samenleving in te zetten.

We streven naar een ontspannen samen­leving: we werken liever met toezicht­houders dan met camera’s. Privacy is een groot goed; al weet Facebook meer van ons dan wie dan ook, verbondenheid met familie en buren moet ons meer een gevoel van veiligheid geven dan allerlei digitale systemen.

De gemeente gebruikt begrijpelijke woorden en is volledig in haar informatie. Om iedereen te bereiken moeten alle mogelijke kanalen gebruikt worden: sociale media, website en ook nog op papier voor wie dat wil; persoonlijk contact blijft ook belangrijk.