Eerlijk delen

Duiven is een gemeente waar we eerlijk delen. Kinderen mogen niet in armoede opgroeien. We zorgen ervoor dat betaal- en schuldproblemen worden voorkómen. Ieder heeft een kans op goed werk of en passende bezigheid, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning.

Het armoedebeleid blijft zoals nu of beter, geldt voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstands­norm. Hulp bij betaalproblemen en schuldhulpverlening kent geen wachtlijst, want anders verergert de situatie alleen maar. De gemeente is alert op stigmatisering en ondersteunt initiatieven als Stichting Leergeld, die eigenlijk niet nodig hoort te zijn.

We gaan ervan uit dat niemand vrijwillig in de bijstand zit. Vanuit dat vertrouwen wordt een ieder gestimuleerd en geactiveerd om passend werk te vinden en zo in het eigen levensonderhoud te voorzien. Sancties en boetes passen niet in die aanpak, tenzij fraude aangetoond is. Als de kans zich voordoet willen we experimenteren met basis­inkomen.