Waarom is GroenLinks tegen de begroting?

Waarom hebben wij als GroenLinks fractie tegen de begroting van de gemeente Duiven gestemd?

Weet u als je de begroting even op huishoudniveau terug brengt en je weet dat je in 2015 grote uitgaven moet doen en daar niet genoeg geld voor is, wat zou u dan doen? In 2014 gewoon alle uitgaven blijven doen en spaargeld uitgeven, of wellicht minder geld uitgeven, andere keuzes maken en zorgen dat het spaargeld op peil blijft om in 2015 het iets makkelijker te hebben? Onze keuzes liggen bij het bezuinigen in 2014.

Die van dit college in het uitgaven doen vanuit de spaarpot met de mededeling in 2015 zien we wel verder ( oftewel een ander college mag het oplossen ).

Als u onze inbreng heeft gelezen zal het u niet verbazen dat wij niet hebben kunnen instemmen met een begroting die volgens ons niet sluitend is.

Voor ons is een begroting namelijk sluitend als de algemene reserve op peil blijft en er geen greep uit die reserve wordt gedaan, zonder noodzaak dan uiteraard want als je echt niet meer rondkomt moet je de algemene reserve wel gebruiken.

De algemene reserve is om tegenvallers op te vangen. Die tegenvallers zijn allemaal gekwantificeerd en daar is dan een kansberekening op losgelaten, uit die berekeningen heeft dit college aangegeven dat de algemene reserve 6,4 miljoen euro moet zijn.

De begroting van 2014-2017 haalt dat principe onderuit. De verwachting is dat met alle plannen die er in de begroting staan de algemene reserve 2,3 miljoen lager gaat worden dan dat hij zou moeten zijn. Op zich moet dat geen probleem zijn, ware het niet dat er volgend jaar niet eens gepoogd wordt om te bezuinigen.

Ja 5 dagen voor de begrotingsbehandeling kwam het college met een paar voorstellen wat wegen onderhoud uit te stellen, maar dat was het dan ook wel.

Instemmen met de begroting houdt ook in dat wij het ook eens zijn met het gevoerde beleid en de keuzes die gemaakt worden.

Wat moeten we met een college die 16.000,= euro van het Rijk krijgt voor extra armoede bestrijding en daar dan gewoon 14.000,= euro van uitgeeft voor een onderzoek naar het gebruik van de Gelrepas ( een soort kortingskaart voor mensen met een minimum inkomen of een uitkering )?

Wat moeten we met een college die een structureel gat van 344.000,= euro probeert te stoppen met een eenmalige storting van 150.000,=?

Na drie keer gevraagd te hebben om uitleg kregen we het advies om maar even met de gemeentesecretaris te gaan praten!

Volgens ons is het college verantwoordelijk voor de uitleg van de begroting en van de begroting zelf en niet de gemeentesecretaris, dus willen wij antwoorden van het college.

Wij willen weten waarom zij bepaalde keuzes gemaakt hebben en hoe die uitwerken in de toekomst.

De keuzes die dit college gemaakt heeft zijn niet de keuzes waar wij wat mee kunnen en willen instemmen.

Wij kunnen en willen niet instemmen met een begroting die gewoon negeert dat er heel grote financiële keuzes op ons afkomen. In 2015 zal de gemeente diverse zaken moeten gaan regelen en uitvoeren ( de 4 decentralisaties ) die nu nog door het Rijk gedaan worden. Dat is prima ware het niet dat er veel minder geld meekomt om die taken uit te voeren. Daar zal dus geld bij moeten en daar zal je zware keuzes voor moeten maken en wellicht ook de algemene reserve voor moeten aanspreken. Door nu al een grote hap uit die reserves te nemen maak je het voor de toekomst alleen maar moeilijker.

Een sluitende begroting maken door de reserves in te zetten kan iedereen, maar echte keuzes maken doet dit college niet. Zij geven aan dat doet een volgende college maar. Helaas zal een volgend college pas met de begroting van 2015 keuzes gaan maken en dus hebben we een jaar verspeeld. Jammer dat je daar geen andere partij over hoorde.

Sommige van onze moties en amendementen gaven keuzes aan waar je geld mee kon verdienen. Investeringen op het gebied van duurzaamheid die geld op zouden brengen. Helaas werd daar van gezegd, daar beginnen we nog niet aan, die keuzes zijn voor een volgend college en dat willen we niet voor de voeten lopen.

Wij weten niet waarom andere partijen zich aan deze begroting gecommitteerd hebben, maar zullen ze er zeker aan helpen herinneren als de grote keuzes daar zijn.

 Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze uitleg of gewoon een keer een gesprek met ons willen

bent u van harte welkom op onze achterbanvergaderingen, of mail ons gerust.

 Met vriendelijke groet,

 Marjoleine Snaas

Fractievoorzitter.