Verkiezingsprogramma GroenLinks Duiven

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Duiven is gereed.

Het motto is Groener en Socialer.

GroenLinks wil verder dan de komende vier jaar vooruit kijken. Ons doel is de volgende generaties ook een gezonde en veilige leefomgeving te bieden. Natuurlijk hebben we op gemeentelijk niveau niet alles zelf in de hand. Zaken als klimaatverandering, vergaande marktwerking- globalisering en bijvoorbeeld robotisering ontstijgen de Duivense schaal. Toch wil GroenLinks op die ontwikkelingen waar dat wel kan haar aandeel leveren. Belangrijke speerpunten zijn een groener, socialer en meer open gemeentelijk beleid:

  • Groener in de zin van zo snel mogelijk klimaatneutraal en de leefomgeving natuurlijk gezond.

  • Socialer om vanuit vertrouwen en solidariteit iedereen te ondersteunen volwaardig mee te kunnen doen en zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

  • Meer open voor de inbreng en behoeften van de rijke veelkleurigheid van onze inwoners, voor wat buiten onze gemeente gebeurt en over wat er in het gemeentehuis besloten wordt.

Zie de bijlage voor het volledige programma.