Reactie op bezuinigingsvoorstellen

Dinsdag 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Duiven de koers uitgezet richting door te voeren bezuinigingen. In afwijking met de normale gang van zaken was in deze opzet het geld (de te realiseren bezuiniging dus) leidend en niet beleidswensen en richtingen.

Voor GroenLinks waren bezuiniging op:

  • groenonderhoud in het Horsterpark;
  • het afblazen van het verkeersveilig maken van de van Dorth tot Medlerstraat;
  • bezuinigen op het sociaal domein;
  • het schrappen van een substantieel bedrag bedoeld voor circulaire economie en duurzaamheid;

punten waarin GroenLinks zich niet kon vinden. Samen met de SP is een alternatief bezuinigingsplan opgesteld en als amendement ingediend. Helaas heeft dit het niet gehaald en is een voorstel vanuit de coalitiepartijen overgenomen waarin bovengenoemde bezuinigingen wel zijn opgenomen. Uiteraard met onze stemmen (en die van alle oppositiepartijen) tegen.

In bijgevoegd document is onze 5 minuten pitch opgenomen.