De 4 lijsttrekkers van GroenLinks
Foto van Dominique van Ee (www.fotodominique.nl)

GroenLinks Kiezers bedankt !

Ja dat was erg schrikken met een uitslag die ons halveerde of soms zelfs wegvaagde. Hebben we het niet goed gedaan, niet goed uitgelegd? Zijn al onze punten van ons verkiezingsprogramma ondergesneeuwd door de enorme aandacht voor de herindelingdiscussie ?

Hebben we niet genoeg uit kunnen leggen dat juist de kleine kernen alle aandacht krijgen die ze verdienen? We weten het niet.

Wij willen in ieder geval alle mensen die wel op ons gestemd hebben bedanken voor hun vertrouwen.

Mochten er mensen zijn die nu niet op ons gestemd hebben  (en wellicht in het verleden wel ), daarvan zouden wij graag willen weten waarom zij een andere keuze hebben gemaakt. Komende tijd gaan wij als GroenLinks de Liemers aan de slag om daar achter te komen. Dat nu de herindelingdiscussie zich zal concentreren op vooral zelfstandig blijven of, in het uiterste geval een herindeling tussen Duiven en Westervoort en een herindeling tussen Zevenaar en Rijnwaarden is wel duidelijk. Dat betekent niet dat wij niet meer voor de herindeling van de 4 Liemerse gemeenten zijn. Wij denken dat de toekomst uit zal wijzen dat zelfstandig blijven niet haalbaar is en de andere herindelingen gemeenten op zal leveren die te klein zijn om al haar taken uit te kunnen voeren. De tijd zal het leren. Voor nu gaan wij de toekomst in met zorgen over de zorg. Zorgen dat er in de zorg behoorlijk wat gaat veranderen en dat de keuzes die daarin gemaakt gaan worden voor sommige burgers echt een ramp gaat worden. Wij willen graag dat een onafhankelijk persoon samen met de cliënt gaat bekijken/bepalen welke zorg voor die cliënt nodig is. Onafhankelijk is wat ons betreft belangrijk, want als je dat als gemeente zelf mag bepalen kan de verleiding groot zijn om de voorwaarden (wanneer je welke hulp krijgt) een beetje lastiger te maken. Dan hebben minder mensen “recht” op zorg en bespaar je geld. Want in deze maatschappij lijkt het alleen nog maar om geld te gaan. Gaan we in de gemeente Duiven bepalen dat als je als oudere nog op een knopje kan drukken je dan best wel zelfstandig kan blijven wonen? Gaan we mensen afhankelijk maken van burenhulp? Dat kan in sommige wijken wellicht best een oplossing zijn, maar vast niet voor iedereen. Een eigen persoonsgebonden budget waardoor mensen in staat blijven hun eigen leven in te richten zoals zij dat willen en zelf hun zorginkoop regelen blijft voor ons zeker noodzakelijk.

Wij gaan ons komende vier jaar inzetten om zorg menselijk te krijgen. Onze idealen zijn dat zorg in de breedste zin van het woord niet veranderd in alleen lichamelijke zorg, maar dat er ook voor de mens in het lichaam gezorgd gaat worden. Dat voorkomen gaat worden dat mensen eenzaam worden en alleen nog maar gezien worden als een financiële last.

Van zorg voor de mens naar zorg voor de wereld is maar een klein stapje. Deze wereld is groot en rijk genoeg om iedereen een gelijke kans te geven om een menswaardig bestaan op te bouwen. Dan moet je wel eerlijk(er) delen. Hier dichtbij huis “netjes” omgaan met de rijkdommen van de aarde is het begin. Daar zullen wij alle plannen die komende jaren gemaakt en uitgevoerd gaan worden dan ook op toetsen. Waar mogelijk zullen wij met voorstellen komen om zaken wat milieuvriendelijker te maken, of wat minder milieubelastend.

Is dat dan alles wat we de komende vier jaar gaan doen? Natuurlijk niet, we hebben plannen zat. Die zullen we uit gaan werken natuurlijk als GroenLinks de Liemers, want voor ons is dat gewoon een werkelijkheid waar we al lang inzitten. De afdelingen die nu niet meer in hun gemeenten vertegenwoordigd zijn in de raad zullen via GroenLinks in Westervoort en in Duiven toch hun stem laten horen, dus wat dat betreft zijn de stemmen niet verloren gegaan.

Wij hebben zin in de toekomst en gaan vol goede moed verder.

Namens GroenLinks de Liemers,

Marjoleine Snaas

Ben Schulte

Age Kamermans

Marco Wikkerink