De 4 lijsttrekkers van GroenLinks
Foto van Dominique van Ee (www.fotodominique.nl).

Als antwoord op ‘Herindelen in de ivoren toren’ dG-Liemers, 15-2-2014 (René Boekhorst).

Door: Marjoleine Snaas (Duiven), Marco Wikkerink (Rijnwaarden), Ben Schulte (Westervoort) en Age Kamermans (Zevenaar), de vier lijsttrekkers van GroenLinks de Liemers

Het prikkelende opinieartikel Herindelen in de ivoren toren van René Boekhorst in de Gelderlander van 15 februari jl beschouwen wij, de vier lijsttrekkers van GroenLinks de Liemers, als oproep om duidelijk te maken waar GroenLinks voor staat.

Soms heb je een toren nodig om een goed overzicht te krijgen, maar dat wil niet zeggen dat je altijd in die toren zit. Voor Groenlinks de Liemers is herindeling tot één Liemerse gemeente inderdaad een belangrijk punt. Volgens ons is die herindeling vooral nodig om afbrokkeling van de democratie tegen te gaan. Nu worden steeds meer zaken geregeld in regio-overeenkomsten, waar je als raad en burger weinig invloed op hebt. Het democratisch gehalte is daarbij ver te zoeken. De uitgevoerde onderzoeken laten duidelijk zien wat de effecten zijn van de verschillende scenario’s van een herindeling, zodat er snel een besluit genomen kan worden. Dat die herindeling niet meteen na de verkiezingen een feit is moge duidelijk zijn. En dat, met of zonder herindeling, bezuinigd moet worden is duidelijk. Daarom staat ons verkiezingsprogramma vol met andere punten en is de herindeling daar een onderdeel van. Ons verkiezingsprogramma gaat over werk, zorg en groen in een Liemerse werkelijkheid, want dat we binnen de Liemers al heel veel samen doen is een vaststaand feit. Dat je als afzonderlijke gemeenteraden daarbij weinig in te brengen hebt blijkt bijvoorbeeld bij de Regionale Sociale Dienst. Daar ben je als gemeenteraden het zicht op kwijt. Dat de aansturing gebeurt door 4 verschillende raden, die ook nog eens allemaal andere kaders mee willen geven maakt het niet overzichtelijker en makkelijker.

Voor ons zijn de kansen die de toekomst brengt onder andere te vinden in een duurzame economie, solidariteit in werk en zorg, in één Liemerse gemeente. Wij willen werk maken van een schone en gezonde leefomgeving, zodat de generaties die na ons komen een schone wereld hebben waar het goed toeven is. Voor die mooie toekomst in de Liemers zullen we hard aan de slag moeten gaan op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing, duurzaam bouwen, meer groen, meer duurzame economie en werk, zorg voor elkaar, onderwijs, kunst en cultuur. Dat zijn zaken waar we hard aan willen werken, zonder dure adviesbureaus of interim managers, maar wel met de burgers, ondernemers en organisaties van de 4 Liemerse gemeenten samen. Als één Liemerse gemeente staan we sterker, hebben we wat in te brengen bij onderhandelingen in de regio en kunnen we meer bereiken dan wanneer we elkaar beconcurreren. Want dat je als één Liemerse gemeente meer kunt bereiken dan alle 4 voor zich is voor ons wel duidelijk. Onderhandelingspartners zullen liever willen onderhandelen met een gemeente van ruim 83.000 inwoners dan met een gemeente van hooguit 25.000 inwoners.

Daarom is een stem op GroenLinks inderdaad ook een stem voor herindeling van de Liemerse gemeenten, maar vooral een stem op een partij met een lange termijn visie, voor een gezonde en leefbare wereld voor nu en later.